Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Το Radio Collectiva η επιστροφή

Το "Radio collectiva" ξανά στον τόπο του εγκλήματος, σε μηνιαία, εβδομαδιαία, αλλά και έκτακτη ανάλυση της πραγματικότητας, με ταξική σκοπιά στα διεθνή ζητήματα τη Δευτέρα 12/12/2016