Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Το Radio Collectiva επιστρέφει ξανά

Το "Radio collectiva" ξανά στον τόπο του εγκλήματος, σε μηνιαία, εβδομαδιαία, αλλά και έκτακτη ανάλυση της πραγματικότητας, με ταξική σκοπιά στα διεθνή ζητήματα τη Δευτέρα 12/12/2016