Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2008

Εδώ ΠΑΣΟΚ,εκεί ΠΑΣΟΚ που 'ναι το ΠΑΣΟΚ;

Εδώ ΠΑΣΟΚ,εκεί ΠΑΣΟΚ που είναι η Ερωσυνθήκη;

Κάποτε γώρισα ένα κίνημα που ήθελε κόμμα να γενεί
Κάποτε γνώρισα παρέες που θέλαν σοσιαλισμούς
έφτασε το 81 που έγιναν κυβέρνηση και έδιωξαν βάσεις και ΕΟΚ,
ήρθε και το 86, και κυβερνούσαν έτσι, πότε το καλό και πότε το κακό ΠΑΣΟΚ.
Κάθε που σκοτεινιάζει και το ΠΑΣΟΚ αλλάζει
Κάθε που σκοτεινιάζει και το ΠΑΣΟΚ στενάζει
Κάθε που σκοτεινιάζει και το ΠΑΣΟΚ αλλάζει
Κάθε που σκοτεινιάζει και το ΠΑΣΟΚ στενάζει
και κάνει το καλό κακό και το κακό καλό
αυτό που ήτανε κακό έγινε καλό,
και αυτό που ήταν καλό έγινε κακό..

Γιάννης Κ.