Σάββατο, 10 Μαΐου 2008

Άρθρα εκπομπών και σε εφημερίδες παλιά και νέα.....

Διεκδικούμε παλέυουμε και ονειρευόμαστε ένα κόσμο όπου ο άνθρωπος θ'ανθρωπέψει και δε θα εκμεταλέυεται το συνανθρωπο του. Για να γίνει όμως αυτό μόναχα μια τάξη πρέπει να συνειδητοποιήσει οτι μπορεί να το καταφέρει φτιάχνοντας με τη δική της κυριαρχία εκείνα τα εργαλεία που θα καταργήσουν στο τέλος αυτή την εκμετάλευεση.Ομως και αυτό δε φτάνει, η τάξη αυτή η εργατική τάξη πρέπει να συνειδητοποιήσει πως έχει και το κόμμα της για να κατακτήσει την εξουσία που θα καταργήσει όλες τις εξουσίες, ένα κόμμα επαναστατικό Μαρξιστικό Λενινιστικό που ως βασική αρχή λειτουργίας θα έχει το Δημοκρατικό Συγκεντρωτισμό.....

Παγκρήτια Πορεία στη Βάση της Σούδας.
Μ ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η πορεία στη Βάση της Σούδας, στα πλαίσια του 10ήμερου Ειρήνης που διοργάνωσαν οι τέσσερις Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης διατρανόνοντας το κοινό αίσθημα του φιλειρηνικού Κρητικού Λαού για την απομάκρυσνη των ιμπεριαλιστικών Βάσεων απ' το Νησί.