Σάββατο, 21 Ιουνίου 2008

Οδοιπορικό σε τόπους που έδωσε σημαντικές μάχες ο ΔΣΕ(Ν.Χανίων)

Μνημείο στους Ηρωϊκούς πεσόντες.

Το μνημείο στη περιοχή Φώκιες πριν τον Ομαλό Κυδωνίας στα Χανιά, εδώ πέρα πέρυσι
, είχαν αποκαλυφθεί τα οστά μαχητών του τιμημένου ΔΣΕ.