Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

"Ο γάιδαρος είν' γάιδαρος και ας φορεί και σέλα". Άντε να το καταλάβουν στο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ


Εδώ ο κόσμος χάνεται και ετούτοι εδώ(στο ΣΥΝ δηλαδή), ξυρίζονται...Είναι αυτό που λέει και ο λαός "Ο γάιδαρος είν' γάιδαρος και ας φορεί και σέλα", άντε τώρα να το κατανοήσουν αυτοί που όταν ψήφιζαν τη συνθήκη του Μάαστριχ μας έλεγαν "πως θα τρώμε με χρυσά κουτάλια". Τώρα θα μας πείτε τι ζητάμε απ' αυτούς, αφού οτιδήποτε το λαϊκό όχι μόνο τους είναι από ξένο έως και εχθρικό αλλά και ξύλινο. Όταν τούτοι εδώ σκεφτούν κοινωνικοπολιτικά και όταν οι συγκεκριμένοι θελήσουν να κάνουν έστω για μια και μοναδική φορά στη ζωή τους σοβαρή κοινωνικοπολιτική ανάλυση, τότε θα πέσει ο Ουρανός (Λ. Κύρκος) να τους πλακώσει με κατηγορώ και σοσιαλδημοκρατικούς αφορισμούς, δηλαδή ότι απέκτησαν ξύλινες γλώσσες και ότι δε μπορούν να κατανοήσουν το νέο και ωραίο......

Radio collectiva

Σχετικές αναρτήσεις: